Szkolenie i egzaminy

Terminy kolejnych wykładów dla kandydatów do PZŁ rocznik 2015/2016 , które odbędą  się  w Ośrodku Edukacyjnym w Manowie :

- 13/14.02.2016
- 20/21.02.2016
- 27/28.02.2016
- 5/6.03.2016
Wszystkie wykłady rozpoczynają się o godz. 9.00 .
Obwody Łowieckie

Stanowisko Ministerstwa Środowiska dotyczące funkcjonowania obwodów łowieckich : http://www.mos.gov.pl/artykul/2961_oswiadczenia_ministerstwa_srodowiska/25673_stanowisko_ministerstwa_srodowiska_
w_sprawie_skutkow_wyroku_tk_z_dnia_10_lipca_
2014_r_p19_13_w_zakresie_istnienia_obwodow
_lowieckich_po_utracie_mocy_obowiazujacej_
przepisow_uznanych_za_niekonstytucyjne_
po_21_stycznia_2016_r.html

Zmarł Maciej Łogin

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 stycznia odszedł
do Krainy Wiecznych Łowów nasz wspaniały Kolega
Ś.P. Maciej Łogin

 

Myśliwy, leśnik , pisarz, felietonista,
wieloletni członek Naczelnej Rady Łowieckiej

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Redle, w Parafii pod Wezwaniem Narodzenia
Św. Jana Chrzciciela, w dniu 25 stycznia. Początek o godz. 13.00

Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014r., o stwierdzeniu niezgodności art. 27 ust.1 w zw. z art. 26 ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zwrócił się do konstytucjonalistów, o opinie prawne mające ocenić skutki wyroku dla funkcjonowania obwodów łowieckich oraz umów dzierżawy obwodów łowieckich.

Załączniki
Opinia prawna Konstytucjonalisty, radcy prawnego prof. dr hab. Marka Chmaja
Opinia prawna dr hab. Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej, prof. Instytutu Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk

Okres polowania na lochy

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi okresu polowań na dziki lochy przypominamy :
Nowelizacja rozporządzenia MŚ z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne ma na celu umożliwienie skutecznej regulacji liczebności populacji dzików w Polsce, która osiągnęła poziom prawie sześciokrotnie wyższy niż w 1975 r. ...

PETYCJA

Koleżanki i Koledzy!

W ostatnim czasie media bardzo często podejmują temat ustawy "Prawo Łowieckie", która powinna być jak najszybciej procedowana w Polskim Parlamencie, by zabezpieczyć przyszłość polskiej przyrody, polskiego łowiectwa, ale przede wszystkim by wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Niestety wiele grup interesu, postanowiło wzniecić w Polsce całą masę negatywnych emocji pokazując nieprawdziwy obraz polskiego łowiectwa. Wykorzystując pomówienia, oraz grę na ludzkich emocjach, starają się pokazać społeczeństwu negatywny obraz myśliwego.

Nie możemy pozostać obojętni, dlatego zachęcamy wszystkich myśliwych oraz sympatyków łowiectwa do podpisania petycji w obronie polskiego łowiectwa, utworzonej przez Magazyn Łowiecki Darz Bór.

Działajmy wspólnie i pokażmy siłę polskich myśliwych.

Petycja jest dostępna do 31 stycznia 2016r, po tej dacie zostanie wydrukowana i przesłana do Pani Premier oraz Posłów RP.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

Link do petycji :

http://www.petycjeonline.com/myliwy_to_nie_morderca_przyrody_to_nie_szkodnik

« poprzednie tematy następne tematy »