W sobotę 14 lipca br. Strzelnica w Manowie będzie zamknięta dla treningów. W tym dniu odbywają się Mistrzostwa Strzeleckie Leśników .

Zawody strzelecki

Galeria zdjęć z Bałtyckiego Pucharu Anschutz & Lapua :

Zaczniki
Bałtycki Puchar Anschutz & Lapua - Wyniki

Informacja

Osoby, które zdały egzamin na podstawowe uprawnienia łowieckie, zapraszamy do biura ZO PZŁ w Koszalinie, od dnia 16 lipca celem złożenia dokumentów
:
- zaświadczenie o niekaralności,
- kserokopia dowodu osobistego,
- 1 zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
- zaświadczenie o zameldowaniu (w przypadku posiadania nowego dowodu osobistego)
- dowód wpłaty 1347 zł na konto ZO PZŁ (PEKAO SA 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312), tytułem :"imię i nazwisko - wpisowe do PZŁ i składka za rok 2017+ legitymacja"

Osoby do 25 roku życia, uczące się wnoszą opłatę w kwocie 1187 zł. (proszę dostarczyć dokument uprawniający do ulgi)

Osoby zamieszkałe na terenie innego Okręgu PZŁ otrzymają zaświadczenie o zdanym egzaminie i dalsze formalności załatwiać będą we właściwym ZO ze względu na miejsce zamieszkania.

Informacja

Osoby, które zdały egzamin na podstawowe uprawnienia łowieckie, zapraszamy do biura ZO PZŁ w Koszalinie, od dnia 16 lipca celem złożenia dokumentów: - zaświadczenie o niekaralności, - kserokopia dowodu osobistego, - 1 zdjęcie (jak do dowodu osobistego) - zaświadczenie o zameldowaniu (w przypadku posiadania nowego dowodu osobistego) - dowód wpłaty 1347 zł na konto ZO PZŁ (PEKAO SA 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312), tytułem :"imię i nazwisko - wpisowe do PZŁ i składka za rok 2017+ legitymacja" Osoby do 25 roku życia, uczące się wnoszą opłatę w kwocie 1187 zł. (proszę dostarczyć dokument uprawniający do ulgi) Osoby zamieszkałe na terenie innego Okręgu PZŁ otrzymają zaświadczenie o zdanym egzaminie i dalsze formalności załatwiać będą we właściwym ZO ze względu na miejsce zamieszkania.

Wyniki

Przedstawiamy wyniki z Zawodów Okręgowych w Strzelaniach Myśliwskich
Zaczniki
Indywidualnie w klasie mistrzowskiej
indywidualnie w klasie powszechnej
drużynowo w klasie powszechnej i otwartej

LISTA ZAWODNIKÓW ZAPISANYCH NA BAŁTYCKI PUCHAR ANSCHUTZ & LAPUA
Zaczniki
lista zawodników
« poprzednie tematy nastpne tematy »