INFORMACJA

Szanowni Państwo!

W związku z rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 9/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. okres odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego został skrócony. Odstrzał kończy się 26 października 2020 r.

Dziękujemy Państwu za dotychczasowe wyniki i prosimy o intensyfikację działań tak by zakończyć odstrzał z wynikiem 100%.


Z poważaniem

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koszalinie

Piotr Szykowny

Praca biura w czasie COVID-19

INFORMACJA

Informujemy Zarządy Kół Łowieckich o obowiązku wynikającym z art. 42 ab ust. 1 Ustawy Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683.) tj.:

"Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje –co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego –wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania."

INFORMACJA

Osoby, które zdały egzamin na podstawowe uprawnienia łowieckie, zapraszamy do biura ZO PZŁ w Koszalinie, od dnia 21 września celem złożenia dokumentów:

- zaświadczenie o niekaralności,
- kserokopia dowodu osobistego,
- 1 zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
- dowód wpłaty 1353 zł na konto ZO PZŁ (PEKAO SA 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312), tytułem :"imię i nazwisko - wpisowe do PZŁ i składka za rok 2020+ legitymacja"

Osoby do 25 roku życia, uczące się wnoszą opłatę w kwocie 553 zł. (proszę dostarczyć dokument uprawniający do ulgi)

Osoby zamieszkałe na terenie innego Okręgu PZŁ otrzymają zaświadczenie o zdanym egzaminie i dalsze formalności załatwiać będą we właściwym ZO ze względu na miejsce zamieszkania.

Pod poniższym linkiem znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące procedury wydania pozwolenia na broń.
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/wydzial-postepowan-admi/pozwolenia-na-bron

Komunikat uzupełniony

W dniu 7 września na stronie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego zostały zamieszczone wytyczne dotyczące zatwierdzania sprawozdań finansowych, link poniżej.Komunikat

W dniu 14 sierpnia (piątek) biuro ZO PZŁ w Koszalinie będzie zamknięte.

 

W dniu 17 sierpnia (poniedziałek) biuro ZO PZŁ w Koszalinie czynne będzie do godz. 10.00
 (uroczystości pogrzebowe Ś.P. Krzysztofa Olejnika)

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 8 sierpnia br. odszedł do Krainy Wiecznych Łowów Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościno, były członek Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie

Kol. Krzysztof Olejnik

Niech mu Knieja Wiecznie Szumi ...  

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie, informuje, iż od dnia 13 maja br. kasa jest nieczynna. Osoby, które mają do odbioru dokument tj. legitymację, dzienniczek stażysty bądź zaległości do uregulowania prosimy o dokonanie przelewu:

- zaległa składka do PZŁ za rok 2020 (363zł, 203zł lub 123zł);

- 30 zł koszt nowej legitymacji;

- 43 zł ubezpieczenie NW stażysty.

Wszystkie opłaty należy dokonywać na  numer konta ZO PZŁ w Koszalinie  39 1240 3653 1111 0000 4188 3312, tytułem: imię i nazwisko – odbiór legitymacji, ubezpieczenie NW stażysty lub składka do PZŁ za rok 2020. Prosimy aby każdy, kto przyjdzie po legitymację,  dzienniczek, hologram posiadał przy sobie potwierdzenie przelewu.

Darz Bór!

Wspólna akcja z okazji Dnia Dziecka

« poprzednie tematy następne tematy »