Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie, informuje, iż od dnia 13 maja br. kasa jest nieczynna. Osoby, które mają do odbioru dokument tj. legitymację, dzienniczek stażysty bądź zaległości do uregulowania prosimy o dokonanie przelewu:

- zaległa składka do PZŁ za rok 2020 (363zł, 203zł lub 123zł);

- 30 zł koszt nowej legitymacji;

- 43 zł ubezpieczenie NW stażysty.

Wszystkie opłaty należy dokonywać na  numer konta ZO PZŁ w Koszalinie  39 1240 3653 1111 0000 4188 3312, tytułem: imię i nazwisko – odbiór legitymacji, ubezpieczenie NW stażysty lub składka do PZŁ za rok 2020. Prosimy aby każdy, kto przyjdzie po legitymację,  dzienniczek, hologram posiadał przy sobie potwierdzenie przelewu.

Darz Bór!

Wspólna akcja z okazji Dnia Dziecka

Pomagamy szkołom

W dniu 23 maja 2020 roku, myśliwi Wojskowego Koła Łowieckiego 230 "Ryś" w Szczecinku, przeprowadzili prace, polegające na wymianie elementów drewnianych, ogrodzenia Szkoły Podstawowej w m. Iwin gm. Grzmiąca. Materiał wykorzystany do remontu ogrodzenia, został zakupiony przez koło.

KONKURS

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Drogie Dzieci, Drodzy Rodzice,

z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy dla Was dwie niespodzianki. Informacje w linku poniżej...

https://www.pzlow.pl/uwaga-konkurs-z-okazji-dnia-dziecka/


Zał±czniki
BAJKA

 

K O M U N I K A T

Komisji ds. opiniowania wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich

 

Informujemy, że na podstawie uchwały nr XV/198/20. Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 07.05.2020  r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii utworzone zostały granice dwóch obwodów łowieckich:

1.  Obwód nr 88 położony w Nadleśnictwie Bobolice o powierzchni 13.201,77  ha- dawniej w dzierżawie Koła Łowieckiego Wilk Koszalin

2.  Obwód nr 144 położony w gminie Złocieniec Nadleśnictwo Czaplinek o powierzchni 8.028,55 ha, uprzednio dzierżawiony przez Koło Łowieckie Żbik Budowo

Uchwała oczekuje na umieszczenie w Dzienniku Urzędowym woj. Zachodniopomorskiego      i wejdzie w życie po upływie określonego w niej vacatio legis.

W związku z powyższym powołana na ostatnim zjeździe okręgowym PZŁ w Koszalinie Komisja ds. opiniowania wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich niniejszym przedstawia kołom łowieckim propozycję dzierżawy każdego w wymienionych wyżej obwodów informując, że zakreśla 14-dniowy termin do złożenia ofert obejmujących stanowisko kół zainteresowanych dzierżawą.

Składający ofertę winien:

1.  Wykazać, ze posiada środki dla uiszczenia tenuty dzierżawnej, przy czym za obwód nr 88 kwoty 53.000  zł, za obwód 144 kwoty 30.000 zł – powyższe dane są danymi szacunkowymi, które w niewielkim zakresie mogą podlegać wahaniom przy podpisywaniu umowy,

2. Mieć świadomość, że za ostatni rok gospodarczy obwód 88 wygenerował koszty z tytułu odszkodowań za szkody łowieckie w kwocie około 340.000 zł   a obwód nr 144 – 29.700 zł i że od daty podpisania umowy dzierżawy obowiązek poniesienia kosztów z tym związanych spoczywać będzie na nowym dzierżawcy,

3.   Mieć świadomość, że – o ile umowa dzierżawy obwodu nr 88 nie zostanie podpisana z Kołem Łowieckim Wilk w Koszalinie i nr 144 z Kołem Łowieckim Żbik w Budowie  – koła te mogą żądać rekompensaty kosztów związanych z zagospodarowaniem obwodu,

4.   Wykazać, że posiadać będzie możliwości wykonania rocznego planu łowieckiego pozyskania zwierzyny, w tym w uwzględnieniu rygorów wynikających ze zwalczania ASF-u,

- 2   -

 

5.  Przedłożyć pozytywne opinie urzędu gminy i izby rolniczej z miejsca prowadzenia działalności łowieckiej, przy czym dotyczy to wszystkich współpracujących z kołem gmin i izb.

6. Mieć świadomość uzyskania pozytywnego stanowiska członków koła łowieckiego o dzierżawie obwodu.

Szczegółowych informacji dotyczących obwodów udzielają instruktorzy ZO PZŁ w Koszalinie pod numerem telefonu 94 345 45 52 i pod adresem e-mail zo.koszalin@pzlow.pl.

 

                                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                  Wiesław Breliński

Załącznik – uchwała Sejmiku

http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-xv19820-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Zarząd Okręgowy wraz z Zarządami Kół Łowieckich oraz Myśliwymi okręgu koszalińskiego był po raz pierwszy współorganizatorem zbiórki środków finansowych dla szpitali, które potrzebowały między innymi Naszego wsparcia, aby toczyć walkę z chorobą COVID-19. Zbiórka rozpoczęła się 28 marca br.   i osiągnęła niesamowity efekt.

Z całego serca pragniemy podziękować  Zarządom Kół Łowieckich, a także wszystkim Myśliwym z naszego okręgu za okazane wsparcie nie tylko finansowe. To dzięki Wam Koleżanki i Koledzy w naszym okręgu udało się uzbierać tak wysoką kwotę, która została przekazana na bardzo szczytny cel. Jako Myśliwi potrafimy w trudnym czasie dla Nas wszystkich się jednoczyć i wszyscy zdaliśmy egzamin   z człowieczeństwa.

 Wspólnie uzbieraliśmy!

   129.440,00 zł

w tym:
-          ZO PZŁ w Koszalinie i Myśliwi z Kół Łowieckich okręgu koszalińskiego przekazali kwotę 90.000,00zł dla Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie,
-          Koła Łowieckie tj. „Cyranka" Świdwin, „Słonka" Świdwin, „Sokół" Świdwin oraz „Szarak" Połczyn – Zdrój  przekazali łącznie kwotę 19.000,00zł dla Powiatowego Szpitala w Połczynie – Zdroju.
-          Koło Łowieckie „Trop” Koszalin przekazało kwotę 10.000,00zł dla Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie,
-          Koło Łowieckie „Oręż” Koszalin przekazało 1020 maseczek za kwotę 5.440,00zł dla Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie,
-          Koło Łowieckie „Dzik” Koszalin przekazało kwotę 5.000,00zł dla Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.
-          Koło Łowieckie „Żbik – Budowo”  przekazało 1000 maseczek do  Szpitala  w Drawsku Pomorskim - Drawskie Centrum Specjalistyczne oraz do Szpitala w Nowogardzie na oddział noworodkowy i pediatryczny, a także  1000 filtrów dla „Stowarzyszenia Żarek” w Drawsku Pomorskim, z których powstaną kolejne maseczki,
-          oraz wpłaty indywidualne.

Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość.

 

Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór”

Zarząd Okręgowy PZŁ w Koszalinie

                         

W dniu 4 maja br. w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Koszalinie na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w tym Oddziału Zakaźnego została przekazana do rąk dyrektora Andrzeja Kondaszewskiego darowizna w kwocie 90,000 zł przez Łowczego Okręgowego Janusza Rynkiewicza i członka Zarządu Okręgowego Wiesława Brelińskiego.
(czyt. dalej)

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie, informuje, iż od dnia 4 maja br. wprowadza dyżury

w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 9 – 12

dla osób, które mają do odbioru legitymację, dzienniczek stażysty, bądź uzupełnienie legitymacji w hologram na rok bieżący.

Osoby, które mają do odbioru dokument prosimy o dokonanie przelewu w wysokości:

-30 zł koszt nowej legitymacji,

- 43 zł ubezpieczenie NW stażysty,

 numer konta ZO PZŁ w Koszalinie 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312, tytułem: imię i nazwisko – odbiór legitymacji lub ubezpieczenie NW stażysty. Prosimy aby każdy, kto przyjdzie po legitymację lub dzienniczek miał przy sobie potwierdzenie przelewu.

Darz Bór!

Odstrzał sanitarny

Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego ws. odstrzału sanitarnego dzików
Zał±czniki
ROZPORZĄDZENIE

Pomoc dla szpitala w Koszalinie

W związku z zakończoną akcją "Dar Serca" dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie myśliwi Koła Łowieckiego „ORĘŻ” w Koszalinie w dniu 27.04.2020 przekazali dla personelu szpitala maseczki higieniczne. 
« poprzednie tematy następne tematy »