Pracownicy

Pracownicy:


Krystyna Maciejewska - Główna Księgowa - zo.koszalin_finanse@pzlow.pl

Agnieszka Mozolewska - Referent - zo.koszalin@pzlow.pl

Monika Tomas - Instruktor - m.czerepkow@pzlow.pl

Łukasz Kneblewski - Instruktor - l.kneblewski@pzlow.pl