Władze i Organa

Skład Zarządu Okręgowego PZŁ w Koszalinie

 

 
  1. Jan Kupczak- Przewodniczący

   2. Wiesław Breliński

   3. Edward Majewski

   4. Grzegorz Mozolewski

 

Rzecznik Prasowy ZO PZŁ w Koszalinie Kol. Marcin Breliński tel. 602-186-722


Rzecznicy Dyscyplinarni:

1. Krzysztof Dusza - Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

Zastępcy:

1. Marcin Breliński

2. Patryk Dzienisiewicz

3. Grzegorz Zieliński


Okręgowy Sąd Łowiecki:

Paweł Jóźwiak - Prezes

Przemysław Woźniak - Zastępca

Zdzisław Kubicki

Maciej Wielogórski

Marian Włodarczyk

Jan Ryfun

Jan Michalik

Władysław Zakonek