Rusza procedura dzierżaw nowych obwodów łowieckich!

W dniu 21.01.2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 139 ukazało się datowane na dzień 18 stycznia 2021 r. rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców. Jest to długo oczekiwany akt prawny otwierający procedurę zawierania nowych umów dzierżaw obwodów łowieckich. Uważna lektura rozporządzenia jest obowiązkiem każdego członka koła łowieckiego, zaś członków zarządów kół w szczególności, gdyż to na ich barkach spoczywa teraz wysiłek przygotowania poprawnych formalnie i merytorycznie wniosków w sprawie wyłonienia dzierżawcy.

Nad wyraz istotne są przy tym terminy składania wniosków (...)

Praca biura w czasie COVID-19

Wylicytuj Kordelas Polskiego Myśliwego i pomóż Mikołajowi

Syn naszego kolegi potrzebuje pomocy! W tym celu Zarząd Główny wystawił na licytację Kordelas Polskiego Myśliwego, wyprodukowany przez firmę Antia Łódź.

Szczegóły w artykule.

Życzenia Świąteczne

UWAGA: Pierwszy przypadek ASF u dzika na terenie powiatu gryfińskiego

Drawsko Pomorskie, 17 grudnia 2020 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Drawsku Pomorskim, w związku z uzyskaną informacją o pierwszych przypadkach wystąpienia ASF u dzików (1 dzik odstrzelony, 1 dzik padły) w powiecie gryfińskim, województwo zachodniopomorskie, w pobliżu miejscowości Czelin, zwraca się z apelem do Kolegów myśliwych o nieuczestniczeniu w polowaniach w powyższym rejonie i zachowaniu koniecznego okresu 72 godzinnej bioasekuracji, w przypadku bytności na terenie powiatu gryfińskiego.

Darz Bór
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
Tadeusz Klima

Zał±czniki
Pismo PIW.Z. 5101.5.2020.TK z dnia 17.12.2020 r.

Upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego – stanowisko PZŁ

W związku z koniecznością ujednolicenia w skali całego kraju zasad wydawania w kołach łowieckich upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego na określone gatunki zwierzyny przeznaczone do odstrzału w rocznym planie łowieckim, w szczególności na samce zwierzyny płowej, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego ponownie przedstawia poniżej stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Szczegóły w artykule.

Myśliwska Paczka 2020

ZG PZŁ oraz ZO PZŁ w Koszalinie zachęca koła łowieckie do udziału w tegorocznej akcji "Myśliwska Paczka"

Świąteczna promocja w Kole Łowieckim ŻBIK-BUDOWO


Szczegóły w artykule.

Myśliwi z wizytą w Cieszynie na Mikołajki

Zał±czniki
Plansza

Myśliwi z wizytą w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie

Zał±czniki
Plansza
« poprzednie tematy następne tematy »